ViaBill

PPS-forretningsbetingelser

ViaBill konto og forudbetalt kort aftale

Vigtig information, du skal vide:

Læs denne aftale omhyggeligt, inden du bruger din konto, aktiverer dit kort eller bruger nogen af ​​vores tjenester. Disse oplysninger udgør aftalen for din konto udstedt af PPS EU, herunder alle relaterede betalingstjenester og kort, der er udstedt af PPS EU. Brugerens accept af denne Aftale vil blive formaliseret via Internettet ved hjælp af en klar bekræftende handling, der leveres efter indsendelse af de identifikations- og godkendelses elementer, der kræves af PPS EU og efterfølgende godkendelse af PPS EU af sådanne elementer.

Bemærk at din brug af et kort er betinget af, at du er part i en ViaBill kreditaftale. For at undgå tvivl er PPS EU ikke involveret i tildelingen af ​​nogen kredit til dig. Enhver kredit, der bruges til at købe e-penge i henhold til denne aftale, leveres af ViaBill og er underlagt de betingelser, der er aftalt mellem dig og ViaBill i ViaBill kreditaftalen.

Hvis der er noget, du er i tvivl om, bedes du kontakte kundeservice ved hjælp af kontaktoplysningerne i afsnit 19 i denne aftale.

1. DEFINITIONER

Konto – e-penge kontoen, der er knyttet til dit kort.

Kontooplysninger – Alle detaljer relateret til din konto, inklusive men ikke begrænset til, registrerings -og kontonummer.

Kontoholder – dig, den person, der indgår denne aftale med os.

Kontobegrænsninger – Maksimumsgrænser i forhold til kontoen, såsom maksimal kontosaldo og kreditbeløb, der er aftalt under ViaBill kreditaftalen.

Kontostyringsportal – En mobilapp eller online portal, der giver adgang til den konto, som ViaBill giver dig.

Kontos maksimum saldo – Det maksimale skyldige beløb, du kan have på din konto som nævnt i afsnit 2.

Aftale – Denne til enhver tid gældende aftale.

Tilgængelig saldo – Værdien af ​​midler der er til rådighed i overensstemmelse med den kreditgrænse, du har med ViaBill i henhold til en separat ViaBill kreditaftale.

Kort – Ethvert ViaBill forudbetalt Mastercard, der er knyttet til din konto, inklusive eventuelle ekstra kort og digitale kort.

Kortnummer – Det 16-cifrede nummer på forsiden af ​​dit kort.

Kontaktløs – En betalingsfunktion, der giver dig mulighed for at betale ved at holde kortet på en terminallæser ved transaktioner på op til en bestemt værdi (som ændres fra tid til anden).

Kundeservice – Kontaktcenteret til at håndtere forespørgsler om dit kort og din konto. Kontaktoplysninger for kundeservice findes i afsnit 19.

Digital Card – Et computeriseret visuelt billede af dit kort, også kendt som Virtual Card.

E-penge – betyder elektroniske penge som defineret i EU-direktivet om elektroniske penge (2009/110/ EF).

EØS – Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der i øjeblikket inkluderer alle lande i Den Europæiske Union sammen med Island, Norge og Liechtenstein.

ViaBill – betyder VIABILL A / S, et selskab registreret i Danmark (CVR.nr.: 33245564) og vedtægtsmæssigt hjemsted på Grønnegade 10, 1107 København, Danmark. ViaBill er en agent for PPS EU, der handler i navn og på vegne af PPS EU.

ViaBill Kreditaftale – En separat aftale indgået mellem dig og ViaBill, der beskriver dine kreditgrænser og tilbagebetalingsbetingelser.

Information – Betyder enhver personlig information om dig, såsom men ikke begrænset til, dit navn, adresse og fødselsdato.

Fuldt fradragsberettiget beløb – Det fulde transaktionsbeløb inklusive selve transaktionen sammen med eventuelle tilknyttede gebyrer, afgifter og skatter.

Begrænsninger – Maksimumsgrænser i forhold til din konto og dit kort, såsom kontoens maksimale saldo og begrænsninger på transaktioner som nævnt i afsnit 2.

Mastercard Acceptance Mark – Mastercard International Incorporated Brand Mark, der angiver accept af kortet.

Mastercard – Mastercard International Incorporated, hvis hovedkontor ligger i 2000 Purchase Street, Purchase, New York, 10577-2509 USA. Mastercard er et registreret varemærke tilhørende Mastercard International Incorporated.

Forhandler – En forhandler eller enhver anden person eller virksomhed, der accepterer kort, der viser Mastercard Acceptance Mark.

PIN – Et firecifret personligt identifikationsnummer til brug med dit kort.

Kvasi-kontant– Betyder transaktioner, der inkluderer, men ikke begrænset til, køb af rejsecheck, lotteri, casino-spilchips, postanvisninger, indskud og bankoverførsler.

Regulator – Betyder Belgiens Nationalbank i Belgien eller en anden europæisk regulator for finansielle tjenester (alt efter hvad der er relevant).

Vi, os, vores eller PPS EU – PPS EU SA, et selskab registreret i Belgien (med firmanummer 0712.775.202) og hjemsted på Boulevard du Souverain 165/9, 1160 Bruxelles, Belgien. PPS EU er godkendt og reguleret af National Bank of Belgium som en elektronisk pengeinstitut med tilladelse til at udstede e-penge og levere betalingstjenester (BIC/SWIFT code is PESOBEB1). 

Hjemmesidehttps://viabill.com/dk/

Arbejdsdag – Vores arbejdsdag er mandag til fredag med undtagelse af bank- eller helligdage.

dig, din – Kontoindehaver.

2. KORTETS BEGRÆNSNINGER

Dit kort er underlagt begrænsninger. Du kan kontrollere de gældende grænser for dit kort via [Kontostyringsportalen og / eller ViaBill Kreditaftale]. Hvis du når denne grænse, kan du ikke købe e-penge, og derfor vil du ikke være i stand til at foretage betalinger med dit kort.

3. ANVENDELSESOMRÅDE

3.1. Denne aftale indgås på ubestemt tid, indtil du eller vi opsiger aftalen i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 14 i denne aftale.

3.2. Kontoen er en e-pengekonto i DKK, udstedt af PPS EU, distribueret og administreret af ViaBill som agent for PPS EU.

3.3. Alle kort udstedes af os i henhold til vores licens fra Mastercard. Mastercard er et registreret varemærke, og cirkeldesignet er et varemærke tilhørende Mastercard International Incorporated. Dit kort forbliver PPS EUs ejendom.

3.4. Dine rettigheder og forpligtelser i forbindelse med brugen af ​​din konto og dit kort er som beskrevet i denne aftale mellem dig og os; du har ingen rettigheder over Mastercard eller dets respektive datterselskaber. Hvis du oplever problemer med at bruge din konto og / eller dit kort, skal du kontakte  kundeservice.

3.5. Denne aftale er skrevet, og er tilgængelig på dansk og engelsk.  Vi forpligter os til at kommunikere med dig på dansk, vedrørende ethvert aspekt af din konto og dit kort. Du kan til enhver tid få adgang til denne aftale i Kontostyringsportalen.

3.6. Vi kan kommunikere med dig via e-mail og / eller SMS og / eller via Kontostyringsportalen for udsendelse af meddelelser eller oplysninger om din konto. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at din e-mail-adresse og mobiltelefonnummer altid er opdateret via Kontostyringsportalen.

4. ANSØGNING OM OG REGISTRERING AF DIN KONTO

4.1. For at ansøge om eller have en konto skal du være mindst 18 år, være bosat i Danmark og være part i en ViaBill kreditaftale.

4.2. Hvis vi ikke er i stand til på en tilfredsstillende måde, at bekræfte din identitet og adresse ud fra de oplysninger, du har givet på det tidspunkt, hvor du ansøgte om eller registrerede en konto, afviser vi din ansøgning.

4.3. Vi registrerer din konto for dig på baggrund af de oplysninger, du har givet os. Du skal give nøjagtige oplysninger og holde os opdateret om ændringer i dine oplysninger så hurtigt som muligt, så vores optegnelser forbliver korrekte.

4.4. For at bruge kontoen skal du logge ind på Kontostyringsportalen.

4.5. En konto er kun til personlig brug og ikke til forretningsbrug. Hvis du bruger din konto til forretningsformål, kan vi straks lukke din konto for yderligere køb. Offentliggørelse/afsløring af dine legitimationsoplysninger er strengt forbudt.

5. MODTAGELSE OG AKTIVERING AF ET KORT

5.1. Dit kort vil blive sendt til din hjemmeadresse.

5.2. Du skal aktivere dit kort via Kontostyringsportalen inden brug.

5.3. Når kortet er aktiveret, kan du se din pinkode via Kontostyringsportalen.

5.4. Du kan ændre din PIN-kode på den valgte pengeautomat, der har PIN-skiftefunktion. Når du vælger eller ændrer PIN-koden, skal du ikke vælge en PIN-kode, der let kan gættes, såsom et nummer, der:

5.4.1. er let knyttet til dig, såsom dit telefonnummer eller fødselsdato; eller

5.4.2. er en del af data, der er trykt på kortet; eller

5.4.3. består af de samme cifre eller en sekvens af løbende cifre; eller

5.4.4. er identisk med en tidligere valgt PIN-kode.

5.5.    Du må ikke afsløre din PIN-kode til en tredjepart. 

6. BRUG AF DIT KORT

6.1. Den forudbetalte værdi, der bruges til at handle med dit kort, er e-penge udstedt af os. Ved at bruge dit kort til at anmode om, at PPS godkender en transaktion (for eksempel ved at præsentere dit kort for en forhandler til at foretage et køb), instruerer du også ViaBill til at give dig kredit i overensstemmelse med vilkårene i din ViaBill kreditaftale og overføre penge til PPS med henblik på at købe e-penge af samme værdi som værdien af ​​den foreslåede transaktion, så PPS er i stand til at godkende den foreslåede transaktion som en indløsning af e-penge.

6.2. I henhold til afsnit 6.1, når du bruger dit kort til at foretage en transaktion, vil vi indlede en anmodning om en tilsvarende betaling fra ViaBill for at købe e-penge til din konto. Bortset fra dette vil du ikke kunne indlæse e-penge til din konto.

6.3. I tilfælde af at der er en positiv saldo på din konto (for eksempel hvor midler er returneret på grund af en refusion fra en forhandler) overfører vi automatisk og uden omkostninger sådanne e-penge til ViaBill, og ved at indgå denne aftale accepterer du, at vi gør det. ViaBill bruger sådanne midler til nettoafregning af ethvert beløb, som du skylder ViaBill i overensstemmelse med vilkårene i din ViaBill kreditaftale. Det resterende beløb, hvis der er noget, føjes til din konto. Se vilkårene i din ViaBill kreditaftale for mere information.

6.4. Dit kort kan bruges hos enhver forhandler, til at foretage køb i butikken, via internettet eller over telefonen. Du kan også foretage køb online og over telefonen ved hjælp af dit digitale kort. Du kan godkende en transaktion på kortet, hos enhver forhandler ved at indtaste pinkoden eller anden sikkerhedskode. En transaktion kan også godkendes ved at holde kortet mod en kontaktløs aktiveret læser. Vi kan nægte at udføre en transaktion, hvis vi har mistanke om, at transaktionen er ulovlig eller svigagtig, eller hvis du ikke har tilstrækkelig tilgængelig saldo. Vi behandler transaktionerne som autoriserede og ægte, hvis:

6.4.1. kortet holdes mod en kontaktløs aktiveret læser og accepteres af en sådan læser;

6.4.2. Kort PIN eller anden sikkerhedskode, der er personlig for dig, bruges;

6.4.3. Kortet bruges, og du har godkendt transaktionen ved kvitteringens underskrift;

6.4.4. de digitale kortoplysninger er blevet brugt;

6.4.5. en transaktion blev godkendt fra Kontostyringsportalen.

6.5. Når du har godkendt en transaktion, kan du ikke trække dit samtykke til transaktionen tilbage.

6.6. Når du foretager en betaling med dit kort, reduceres den tilgængelige saldo med det fulde beløb for hver transaktion og autorisation plus eventuelle gældende skatter, afgifter og gebyrer anvendt af Merchant på transaktionen. Du må ikke bruge kortet, hvis det fulde fradragsberettigede beløb overstiger den tilgængelige saldo.

6.7. Dit kort kan kun bruges til at foretage transaktioner i DKK.

6.8. Det unikke og ensidige ID for dit kort er den numeriske identifikation af et sådant kort (såkaldt PAN-nummer). I tilfælde, hvor en betalingsordre udføres i overensstemmelse med det unikke ID, betragtes ordren korrekt udført i forhold til betalingsmodtageren, der er knyttet til det betalingsinstrument. Hvis det unikke ID, der er angivet til udførelse af en betalingstransaktion, er forkert, er vi ikke ansvarlige for manglende udførelse eller mangelfuld udførelse af betalingstransaktionen.

6.9. På grund af sikkerhedsforanstaltninger er forhandlere, der accepterer kortet, forpligtet til at søge autorisation fra os for alle de transaktioner, der foretages af dig. Der er nogle omstændigheder, hvor forhandlere kan kræve, at du har en tilgængelig saldo, der er større end værdien af ​​den transaktion, du ønsker at foretage. Du debiteres kun for den faktiske og endelige værdi af den transaktion, du foretager. Forhandlere anmoder om dette, da de muligvis har brug for adgang til flere midler, end du oprindeligt planlagde at bruge. For eksempel:

6.9.1. hoteller, udlejningsbiler og

6.9.2. Internetforhandlere/online forhandlere – visse internetforhandlersider vil ved registrering eller i kassen sende en anmodning om betalingstilladelse for at kontrollere, om der er midler til rådighed. Dette vil midlertidigt påvirke den tilgængelige saldo. Husk også, at mange sider ikke trækker betaling, før varen sendes, så vær opmærksom på dette, når du kontrollerer den tilgængelige saldo for at sikre, at der er tilstrækkelige midler til at dække alle køb.

6.10. Hvis en forhandler accepterer at give en refusion for et køb foretaget med kortet, overfører vi dem uden omkostninger til ViaBill i henhold til afsnit 6.3, når vi modtager pengene.

GRÆNSER FOR BRUG AF DIT KORT

6.11. Kortet kan ikke bruges i situationer, hvor det ikke er muligt at få online autentifikation om, at du har tilstrækkelig balance til transaktionen. For eksempel, men ikke begrænset til: transaktioner på tog, skibe og nogle flyvninger.

6.12. Kortet kan ikke bruges til selvbetjente benzinpumper, men det kan bruges til betaling ved at tage det til kassereren.

6.13. Kortet må ikke bruges som en form for identifikation.

6.14. Kortet må ikke bruges til ulovlige formål eller på nogen måde forbudt ved lov eller til spil, til voksenunderholdning eller til kvasi-kontant transaktioner.

6.15. Vi kan bede dig om at aflevere dit kort, når som helst, givet  en gyldig grund i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 14 i denne aftale.

6.16. Vi tillader kun, at der foretages en betaling, hvis betalingen er inden for dine kontos grænser, og der er tilstrækkelig tilgængelig saldo.

UDLØBSDATO

6.17. Kortets udløbsdato er trykt på bagsiden af ​​kortet. Du kan ikke bruge dit kort, når det udløber. Du får automatisk et erstatningskort, eller du kan anmode om et erstatningskort via kundeservice (gebyrer kan forekomme, se afsnit 10).

UDFØRELSE AF BETALINGSORDRER

6.18. Vi modtager de betalingsordrer, der er igangsat via kortet samme dag, som de foretages af kortholderen og vil blive udført straks efter modtagelsen. I visse tilfælde (vejafgifter, parkeringsmålere osv.) kan udførte betalingsordrer blive debiteret kontoen efter datoen for deres udførelse.

7. KONTROL AF DIN KONTO BALANCE

7.1. Du kan kontrollere den tilgængelige saldo (som inkluderer detaljer om eventuelle kreditgrænser, som ViaBill giver dig i overensstemmelse med din ViaBill kreditaftale) og transaktionshistorik på kontoen via Kontostyringsportalen.

8. DIT ANSVAR OG GODKENDELSER

8.1. Vi kan begrænse eller nægte at godkende enhver brug af din konto eller dine kort, der er udstedt i henhold til denne aftale, herunder transaktioner i enhver juridisk jurisdiktion, hvis brug af kortet eller kontoen forårsager eller kan forårsage en overtrædelse af denne aftale, eller hvis vi har rimelig grund til at mistænke, at enten du eller en tredjepart har begået eller er ved at begå ulovlige aktiviteter eller andet misbrug i forbindelse med kontoen eller kortet.

8.2. Hvor det er relevant, vil ethvert afslag på at godkende en korttransaktion videresendes til dig via den pågældende forhandler.

8.3. Du skal til enhver tid holde dit kort sikkert. Det gælder også dine sikkerhedsoplysninger eller legitimationsoplysninger, der er relateret til din kort-, konto- og Kontostyringsportal.

8.4. Du er ansvarlig for alle uautoriserede transaktioner, der opstår som følge af brugen af ​​en mistet eller stjålet konto eller kortsikkerhedsoplysninger eller misbrug af kontoen eller kortet, hvis du undlader at:

8.4.1. opbevare kortet og / eller sikkerhedsfunktionerne på kortet og / eller kontoen sikkert, eller

8.4.2. underrette support@viabill.com om, at kortet er mistet eller stjålet.

8.5. Du bør aldrig:

8.5.1. tillade en anden person at bruge dit kort, PIN-kode eller sikkerhedsoplysninger relateret til kontoen eller kortet 

8.5.2. tillade en tredjepart at bruge eller få adgang til din konto, 

8.5.3. videregive eller stille dine legitimationsoplysninger til din Kontostyringsportalen til rådighed for en tredjepart, 

8.5.4. nedskrive adgangskode (r), pinkode eller sikkerhedsoplysninger, der er relateret til dit kort eller din konto, medmindre dette gøres på en måde, der gør det umuligt for nogen anden at genkende nogen af ​​disse oplysninger, 

8.5.5. videregive din PIN-kode eller sikkerhedsoplysninger, der er relateret til dit kort eller din konto, eller på anden måde stille dem til rådighed for enhver anden person, mundtligt eller ved at indtaste dem på en måde, der gør det muligt for dem at blive observeret af andre; eller

8.5.6. indtaste PIN-koden i en pengeautomat, der ikke ser ægte ud, er blevet ændret, har en mistænkelig enhed tilsluttet eller fungerer mistænkeligt.

8.6. Du er ansvarlig for alle transaktioner, som du godkender.

8.7. Du er ansvarlig for alle transaktioner, der finder sted som et resultat af, at du handler svigagtigt eller ikke overholder denne aftale med forsæt eller grov uagtsomhed. Transaktioner, gebyrer og afgifter i forbindelse med sådanne transaktioner trækkes fra den tilgængelige saldo.

8.8. Det er dit ansvar at holde os opdateret om ændringer i enhver information, herunder e-mailadresse og mobilnumre. Manglende overholdelse kan resultere i, at vi ikke er i stand til at kontakte dig angående kontoen, herunder levering af refusioner, som du måske har ret til, eller fortælle dig om ændringer i denne aftale.

8.9. Du accepterer at skadesløsholde og holde os uskyldige, samt vores distributører, partnere, agenter, sponsorer, tjenesteudbydere og deres koncernvirksomheder fra og mod omkostningerne ved enhver juridisk handling truffet for at håndhæve denne aftale og / eller enhver overtrædelse af denne aftale eller svigagtig brug af kortet, konto, Kontostyringsportalens login detaljer eller PIN-kode af eller autoriseret af dig.

8.10. Kontostyringsportalen understøttes kun på enheder, hvor operativsystemet ikke er blevet ændret, jailbroken eller konfigureret til at tillade softwareinstallation fra andre kilder end dem, der er godkendt af ViaBill (inklusive men ikke begrænset til Apple App Store og Google Play). Brug af Kontostyringsportalen på en sådan enhed er på eget ansvar, og vi kan ikke holdes ansvarlige for noget økonomisk tab, tab af data eller information.

9. MISTEDE, STJÅLNE ELLER SKADEDE KORT

9.1. I tilfælde af tab, tyveri, svindel eller enhver anden risiko for uautoriseret brug af kortet, kontoen,  hvis kortet er beskadiget eller ikke fungerer korrekt, skal du straks blokere kortet via Kontostyringsportalen eller kontakte kundeservice, så vi kan blokere kortet og PIN-koden.

9.2. I tilfælde af at du enten blokerer kortet eller underretter os i henhold til denne aftale om, at dit kort er gået tabt eller stjålet, vil du være ansvarlig for maksimalt 375 DKK for ethvert tab, der finder sted, inden vi bliver underrettet, eller kortet bliver blokeret.

9.3. Forudsat at du har fulgt et af trinnene i overensstemmelse med afsnit 9.1, og at afsnit 9.4 ikke finder anvendelse, er du ikke ansvarlig for tab, der finder sted efter den dato, hvor du spærrede kortet eller informerede kundeservice. Hvis der er en tilgængelig saldo tilbage på kortet, kan du anmode om et erstatningskort via kundeservice eller Kontostyringsportalen (gebyrer gælder, se afsnit 10).

9.4. I tilfælde af at vi har grund til at tro, at du har handlet bedragerisk eller har handlet med grov uagtsomhed eller forsætligt i ikke at underrette os eller blokere det mistede eller stjålne kort, eller hvis du ikke har holdt dit kort eller sikkerhedsoplysninger sikre, eller hvis du har overtrådt denne aftale, er du ansvarlig for alle tab.

10. Gebyrer

10.1. Der henvises til din ViaBill kreditaftale for eventuelle gebyrer, der gælder i forhold til dit forhold til ViaBill.

10.2. I tilfælde af at du bruger midler, der overstiger din tilgængelige saldo, underretter vi dig og vil kræve, at du refunderer til os straks efter modtagelse af en sådan meddelelse. Hvis du ikke tilbagebetaler dette beløb straks efter modtagelse af en meddelelse fra os, forbeholder vi os ret til at tage alle nødvendige skridt, herunder retslige skridt, for at inddrive eventuelle udestående penge.

11. Uautoriserede og ukorrekte transaktioner

11.1. Hvis der er grund til at tro, at en transaktion på kontoen var uautoriseret af dig eller blev foretaget forkert, skal du straks underrette os via Kontostyringsportalen, men under alle omstændigheder inden for 13 måneder fra datoen for den relevante transaktion.

11.2. Hvis du rapporterer uautoriseret transaktion:

11.2.1. vi vil ved udgangen af ​​næste arbejdsdag tilbagebetale det uautoriserede beløb inklusive eventuelle gebyrer til kontoen til den position, den ville have været i, hvis den uautoriserede transaktion ikke havde fundet sted.

11.2.2. vi er ikke forpligtet til at tilbagebetale de uautoriserede beløb til dig, hvis vi har grund til at tro, at du har handlet svigagtigt, og vi kan underrette politiet eller enhver anden myndighed, der er tilladt ved lov. Hvis vi ikke yder en refusion inden udgangen af ​​næste arbejdsdag, men efterfølgende bekræfter, at transaktionen var uautoriseret, vil vi straks tilbagebetale de uautoriserede beløb til dig.

11.2.3. vi har intet yderligere ansvar over for dig, når vi har tilbagebetalt de uautoriserede beløb til dig. Hvis vi efterfølgende opdager, at du ikke var berettiget til en refusion, behandler vi refusionen som en fejltagelse og er berettiget til at tilbagesøge transaktionen, inklusive eventuelle gebyrer, på din konto.

11.3. Du vil være ansvarlig for alle uautoriserede transaktioner foretaget fra din konto, hvis du har handlet bedragerisk, bevidst eller med grov uagtsomhed undladt at holde dit kort, kortets sikkerhedsoplysninger eller Kontostyringsportalens legitimationsoplysninger sikret i overensstemmelse med denne aftale, eller hvis du ikke har underrettet os uden unødig forsinkelse, når du er blevet opmærksom på, at dit kort, sikkerhedsoplysninger relateret til dine kort- eller Kontostyringsportals legitimationsoplysninger er mistet eller stjålet.

11.4. Du er ikke ansvarlig for uautoriserede transaktioner fra din konto, efter at du har oplyst os om, at dine kort-, kortsikkerhedsoplysninger eller Kontostyringsportals legitimationsoplysninger er mistet, stjålet eller kompromitteret. 

11.5. Hvis der ved en fejltagelse er blevet indbetalt midler til din konto, kan vi tage pengene tilbage fra din konto og / eller tilbageholde pengene, så de ikke kan bruges:

11.5.1. Vi behøver ikke at fortælle dig, før vi tager pengene tilbage eller tilbageholder pengene.

11.5.2. Hvis midler ved en fejltagelse går ind på din konto, er vi forpligtet til at give tilstrækkelige oplysninger om dig og den forkerte betaling til den bank eller institution, der har sendt betalingen, for at gøre det muligt for dem at inddrive pengene.

11.6. Hvis du har aftalt, at en anden person kan modtage en betaling fra kontoen (f.eks. Hvis du har givet dine kortoplysninger til en forhandler med det formål at betale for at leje en bil eller bestille et hotelværelse), kan du bede os om at refundere en betaling, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

11.6.1. den givne tilladelse specificerede ikke det nøjagtige beløb, der skulle betales

11.6.2. det beløb, der er opkrævet på din konto, var mere, end du med rimelighed kunne have forventet at betale, baseret på omstændighederne, herunder tidligere udgiftsmønstre; og

11.6.3. du fremsætter anmodningen om refusion inden for otte uger efter datoen, hvor betalingen blev taget fra din konto.

11.7. Vi kan bede dig om at give oplysninger til verifikation.

11.8. Hvis du beder os om at tilbagebetale i henhold til afsnit 11.6, vil vi inden for 10 arbejdsdage fra den dato, vi modtager din anmodning (eller hvis vi beder om flere informationer i henhold til afsnit 11.7, inden for 10 arbejdsdage fra den dato, vi modtager disse oplysninger) enten:

11.8.1. refundere betalingen fuldt ud eller

11.8.2. fortælle dig grundene til, at vi ikke accepterer refusionen.

11.9. Du har ikke ret til refusion i henhold til afsnit 11.6, hvis:

11.9.1. du har givet os dit samtykke til, at betalingen foretages og

11.9.2. hvor det er relevant, har vi (eller den person eller en forhandler, du har indvilliget i at betale) givet dig oplysninger om den pågældende betaling mindst fire uger før forfaldsdatoen for betalingen.

11.9.3. hvis den pågældende betaling var højere, end du med rimelighed forventede at betale, skyldes en ændring i valutakursen.

11.10. Bemærk, at i tilfælde af at beløb refunderes i henhold til dette afsnit 11, returneres det til ViaBill i henhold til afsnit 6.3.

12. ÆNDRINGER

12.1. Vi kan ændre denne aftale, inklusive eventuelle gebyrer og begrænsninger ved at give dig mindst to måneders varsel pr. e-mail (forudsat at du har givet os en opdateret e-mailadresse) og vi vil sikre den nyeste version er altid tilgængelig på Kontostyringsportalen.

12.2. Hvis du ikke er enig i ændringerne i aftalen, kan du opsige din aftale og lukke din konto (bemærk, at eventuelle rettigheder og forpligtelser i henhold til din ViaBill kreditaftale ikke desto mindre fortsætter, indtil den opsiges i overensstemmelse med dens betingelser) . Hvis du ikke annullerer i denne periode, anses du for at have accepteret dem, og ændringerne gælder for dig.

12.3. Der er nogle situationer, hvor vi kan foretage ændringer i denne aftale, og ikke behøver at informere dig forhånd. Dette er ændringer, som du sandsynligvis forventer på grund af produktets, tjenestens art, eller som du ikke har noget imod, fordi de er gunstige for dig. Vi behøver ikke informere dig personligt på forhånd, når noget af følgende sker:

12.3.1. Hvis ændringen er til din fordel, hvis vi reducerer dine gebyrer, hvis vi gør denne aftale mere retfærdig over for dig, eller hvis vi introducerer en ny tjeneste eller funktion, som du kan drage fordel af.

12.3.2. Vi foretager en ændring, fordi en ændring i lov eller regulering siger, at vi skal inden en bestemt dato, og der er ikke tid til at give dig besked. I dette tilfælde underretter vi dig hurtigst muligt.

12.4. Hvis nogen del af denne aftale er uforenelig med lovgivningsmæssige krav, vil vi ikke påberåbe os den del, men behandle den som om den faktisk afspejler det relevante lovgivningsmæssige krav. Hvis vi har brug for at foretage operationelle ændringer før, kan vi fuldt ud overholde det nye lovkrav, vi vil foretage disse ændringer så snart det er rimeligt praktisk. Vi opdaterer vores aftale for at afspejle de nye lovgivningsmæssige krav, når de næste genoptrykkes.

13. ANNULLERING AF DIN KONTO

13.1. Du kan annullere din konto og dine kort, inden du aktiverer den, og op til 14 kalenderdage efter aktiveringsdatoen (“annulleringsperiode”) via Kontostyringsportalen eller ved at kontakte kundeservice.

14. OPSIGELSE ELLER SUSPENSION

14.1. Vi kan opsige denne aftale når som helst:

14.1.1. hvis vi giver dig to måneders varsel og refunderer den tilgængelige saldo til ViaBill uden beregning, eller

14.1.2. med øjeblikkelig virkning, hvis du har overtrådt denne aftale, eller hvis vi har grund til at tro, at du har brugt eller har til hensigt at bruge kontoen eller kortet på en groft uagtsom måde eller til falske eller andre ulovlige formål, eller hvis vi ikke længere kan behandle din transaktioner på grund af handlinger fra tredjeparter.

14.2. Vi kan suspendere eller opsige din konto eller dine kort til enhver tid med øjeblikkelig virkning (og indtil din forsømmelse er afhjulpet eller aftalen opsagt), hvis:

14.2.1. vi opdager, at nogen af ​​de oplysninger, der blev givet til os, da du ansøgte om din konto eller købte kortet, var forkerte; eller

14.2.2. vi mener, at dette er nødvendigt af sikkerhedsmæssige årsager; eller

14.2.3. hvis vi har mistanke om eller for at forhindre mistanke om uautoriseret eller svigagtig brug af kontoen eller kortet eller

14.2.4. hvis du har nået dine grænser; eller

14.2.5. eventuelle juridiske forpligtelser kræver, at vi gør det; eller

14.2.6. du har overtrådt denne aftale, eller vi har grund til at tro, at du har brugt eller har til hensigt at bruge din konto eller dine kort eller adgangskoden til din Kontostyringsportal eller adgangskoden på en grov uagtsom måde eller til falske eller andre ulovlige formål, eller hvis vi ikke kan behandle nogen transaktioner på grund af handlinger fra tredjeparter.

14.3. I tilfælde af at vi suspenderer eller opsiger din konto eller dine kort, vil vi informere dig på forhånd, såfremt dette er muligt, ellers giver vi dig besked straks derefter (i det omfang det er tilladt ved lov). Vi rådgiver muligvis alle involverede i transaktionen, hvis en suspension er fundet.

14.4. I tilfælde af at der konstateres, at der er afholdt yderligere gebyrer på din konto efter opsigelse af enten dig eller os, skal du med forbehold af denne aftale tilbagebetale os ethvert beløb, der vedrører en tilbagetrækning eller gebyrer og / eller afgifter, der er gyldigt anvendt hvad enten det er før eller efter opsigelsen. Vi sender en faktura til dig og kræver, at du straks refunderer os. Skulle du ikke tilbagebetale dette beløb straks efter modtagelse af en faktura fra os, forbeholder vi os ret til at tage alle nødvendige skridt, herunder retslige skridt for at inddrive eventuelle udestående penge.

14.5. Du kan opsige din konto og dit kort når som helst og uden nogen omkostninger efter annulleringsperioden ved at kontakte kundeservice.

15. VORES ANSVAR

15.1. PPS EUs ansvar i forbindelse med denne aftale (hvad enten det opstår i kontrakt, erstatning, misligholdelse af lovpligtig pligt eller på anden måde) er underlagt følgende undtagelser og begrænsninger:

15.1.1. vi er ikke ansvarlige for fejl, der direkte eller indirekte forekommer af årsager uden for vores kontrol, herunder men ikke begrænset til, mangel på midler og / eller problemer i netværkstjenester, i pengeautomater, maksimale hævegrænser der er fastsat af pengeautomatoperatører og manglende data behandlingssystemer;

15.1.2. vi hæfter ikke for tab af fortjeneste, tab af forretning eller indirekte, følgeskader, særlige eller straffende tab;

15.1.3. hvor kortet er defekt på grund af vores fejl, er vores ansvar begrænset til at udskifte kortet eller at refundere den tilgængelige saldo til ViaBill.

15.1.4. hvor beløb trækkes forkert fra den tilgængelige saldo på grund af vores fejl, er vores ansvar begrænset til betaling til dig af et tilsvarende beløb;

15.1.5. i det usædvanlige tilfælde, at beløb trækkes fra den tilgængelige saldo, men du ikke godkendte et sådant fradrag i overensstemmelse med denne aftale, er vores ansvar som beskrevet i afsnit 11; og

15.1.6. under alle andre omstændigheder med vores fejl er vores ansvar begrænset til indløsning af den tilgængelige saldo.

15.2. Intet i denne aftale udelukker eller begrænser vores ansvar for død eller personskade som følge af vores uagtsomhed eller svig.

15.3. I det omfang loven tillader det, er alle betingelser eller garantier, der er underlagt lov, vedtægter eller på anden måde udtrykkeligt ekskluderet.

15.4. Ovenstående undtagelser og begrænsninger, der er anført i dette afsnit, gælder for ethvert ansvar fra vores tilknyttede virksomheder som Mastercard og andre leverandører, entreprenører, agenter eller distributører og ethvert af deres respektive filialer/tilknyttede virksomheder (hvis nogen) over for dig, som kan opstå i forbindelse med denne aftale.

15.5. I tilfælde af mistanke om eller faktisk bedrageri eller sikkerhedstrussel mod dit kort eller din konto kan vi bruge SMS, telefon, post, e-mail eller en anden sikker procedure til at kontakte dig. Vi kan bede dig om at bekræfte din identitet eller identitet for eventuelle yderligere kortindehavere af sikkerhedsmæssige årsager.

16. DIN INFORMATION

16.1. Du kan give os oplysningerne fra tid til anden i forbindelse med din konto. Nogle oplysninger er nødvendige for at vi kan give dig kontoen og tjenesterne i henhold til denne aftale. Du skal opdatere eventuelle ændringer af oplysningerne via Kontostyringsportalen. Både ViaBill og PPS EU er dataansvarlige med hensyn til vores ansvar for at give dig de tjenester, der er omfattet af denne aftale, og bruger kun dine personlige data til dette formål. Se persondatapolitik, der er offentliggjort på https://viabill.com/dk/legal/brugere/ og https://www.pps.edenred.com/pages/privacy for at få alle detaljer om de personlige data, som PPS EU og ViaBill har, hvordan vi bruger dem, og hvordan vi holder dem sikre.

17. KLAGEPROCEDURE

17.1. Klager vedrørende ethvert element i den leverede service kan sendes til klage@viabill.com.  Kundeservice.

17.2. Alle klager er underlagt vores klageprocedure. Vi giver dig en kopi af vores klageprocedure efter anmodning, og hvis vi modtager en klage fra dig, vil en kopi af vores klageprocedure automatisk blive sendt til dig.

17.3. Hvis vi ikke løser klagen til din tilfredshed, kan du klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Der kan klages til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

18. GENERELT

18.1. Enhver forsinkelse eller manglende udøvelse af nogle rettigheder eller afhjælpning i henhold til denne aftale af os skal ikke opfattes som et afkald på denne ret eller afhjælpning eller udelukke, at den udøves på et senere tidspunkt.

18.2. Hvis en bestemmelse i denne aftale anses for uigennemførlig eller ulovlig, vil de resterende bestemmelser fortsætte med fuld kraft og virkning.

18.3. Du må ikke overdrage eller overføre nogen af ​​dine rettigheder og / eller fordele i henhold til denne aftale, og du er den eneste part i kontrakten mellem os. Du forbliver ansvarlig, indtil alle konti og / eller kort, der er udstedt til dig, opsiges, og alle skyldige beløb i henhold til denne aftale er betalt fuldt ud af dig. Vi kan tildele vores rettigheder og fordele når som helst uden forudgående skriftlig meddelelse til dig. Vi kan udlicitere enhver af vores forpligtelser i henhold til denne aftale.

18.4. Ingen tredjepart, der ikke er part i denne aftale, har ret til at håndhæve nogle af ​​bestemmelserne i denne aftale, bortset fra at Mastercard og deres respektive tilknyttede virksomheder kan håndhæve enhver bestemmelse i denne aftale, der giver dem en fordel eller en ret og en person specificeret i afsnit 15.4 kan håndhæve afsnit 15.4.

18.5. Denne aftale indeholder oplysningerne i bog VII, afsnit 3, kapitel 2 i den økonomiske lovkode, og du kan til enhver tid få en kopi af denne aftale ved at besøge Kontostyringsportalen.

18.6. Denne aftale er underlagt dansk lov, og medmindre du beslutter andet, bringes enhver tvist, der opstår herfor, under klageinstans/domstolens jurisdiktion i henhold til dansk lovning. 

18.7. Den belgiske indskudsgarantiordning gælder ikke for denne konto og dette kort. Der findes ingen andre kompensationsordninger til dækning af tab, der kræves i forbindelse med kontoen. I tilfælde af at vi bliver insolvente, er dine midler beskyttet i henhold til EU-direktivet om elektroniske penge 2009/110 / EF og belgisk lov af 11. marts 2018 om den juridiske status og tilsynet med betalingsinstitutter og elektroniske pengeinstitutter, der er designet til at sikre sikkerheden for midler, der opbevares på elektroniske pengekonti som din konto.

19. KONTAKT KUNDESERVICE 

19.1. Hvis du har en forespørgsel angående kortet, kan du kontakte support@viabill.com og/eller ved at ringe til +45 88 826 826 fra 8.00 til 16.00 mandag til fredag ​​(undtagen helligdage) eller ved at besøge https://kundeservice.viabill.com/l/da.

19.2. En mistet og stjålet korttjeneste er også tilgængelig 24 timer i døgnet via Kontostyringsportalen.

Anmod om demo

Bliv godkendt til ViaBill på 30 sekunder

En gyldig e-mailadresse er påkrævet

+45

Fx 7543010

Dette felt er påkrævet

Dette felt er påkrævet

Der mangler et eller flere obligatoriske felter, tjek formularen og prøv igen.
Når du klikker “Tjek dig selv” accepterer du vores Privacy Policy.

Kom i kontakt med salg

Når du klikker “Kontakt salg” accepterer du vores Privacy Policy.

Hi

It seems like you are in the US, do you want to continue to our US website?

ViaBill +

Brug ViaBill hvor som helst

  • + ViaBill Mastercard
  • + Betal som det passer dig
  • + Højere kreditgrænse